ข้อมูลไลแลค หรือดอกไม้ประเภทอื่นที่เจริญเติบโตเป็นช่อแนวตั้งตรง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.5.7 ไลแลค หรือดอกไม้ประเภทอื่นที่เจริญเติบโตเป็นช่อแนวตั้งตรง 29/09/2562