ข้อมูลคาร์เนชั่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.5.5 คาร์เนชั่น 29/09/2562