ข้อมูลดอกไม้ และช่อดอกไม้ประเภทอื่นๆ หมายเหตุ:รวมถึงดอกไม้หรือช่อดอกไม้ของต้นไม้ (ต้นเชอร์รี่ต้นพีช ต้นแอปเปิ้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.5.19 ดอกไม้ และช่อดอกไม้ประเภทอื่นๆ หมายเหตุ:รวมถึงดอกไม้หรือช่อดอกไม้ของต้นไม้ (ต้นเชอร์รี่ต้นพีช ต้นแอปเปิ้ 29/09/2562