ข้อมูลใบเพิร์น ใบปาล์ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.3.7 ใบเพิร์น ใบปาล์ม 29/09/2562