ข้อมูลใบไม้ที่แยกเป็นเป็นสามแฉก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.3.6 ใบไม้ที่แยกเป็นเป็นสามแฉก 29/09/2562