ข้อมูลกิ่งที่มีใบประเภทอื่น ๆ ที่มีหรือไม่มีผล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.3.20 กิ่งที่มีใบประเภทอื่น ๆ ที่มีหรือไม่มีผล 29/09/2562