ข้อมูลกิ่งมะกอก ที่มีหรือไม่มีผล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.3.17 กิ่งมะกอก ที่มีหรือไม่มีผล 29/09/2562