ข้อมูลใบไม้มากกว่าสี่ใบ ใบไม้ที่กระจัดกระจาย ใบไม้เป็นมัดหรือช่อ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.3.16 ใบไม้มากกว่าสี่ใบ ใบไม้ที่กระจัดกระจาย ใบไม้เป็นมัดหรือช่อ 29/09/2562