ข้อมูลพวงมาลัยที่ทำจากพืชหรือส่วนของพืช (ยกเว้น 5.13.2,5.13.6)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.13.7 พวงมาลัยที่ทำจากพืชหรือส่วนของพืช (ยกเว้น 5.13.2,5.13.6) 29/09/2562