ข้อมูลปาล์มถักไขว้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.13.3 ปาล์มถักไขว้ 29/09/2562