ข้อมูลต้นอ่อนของมันฝรั่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.11.9 ต้นอ่อนของมันฝรั่ง 29/09/2562