ข้อมูลไม้ไผ่ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นในน้ำลำต้นแข็ง (เช่น อ้อ กก แฝก ฯลฯ) อ้อย ลำข้าวโพด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.11.13 ไม้ไผ่ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นในน้ำลำต้นแข็ง (เช่น อ้อ กก แฝก ฯลฯ) อ้อย ลำข้าวโพด 29/09/2562