ข้อมูลต้นไม้หรือพุ่มไม้จำนวนมากกว่า 3 พงหรือดงไม้ ป่าละเมาะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.1.8 ต้นไม้หรือพุ่มไม้จำนวนมากกว่า 3 พงหรือดงไม้ ป่าละเมาะ 29/09/2562