ข้อมูลต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่ไม่มีใบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.1.4 ต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่ไม่มีใบ 29/09/2562