ข้อมูลต้นไม้หรือพุ่มไม้ทรงยาว (ต้นพ็อปลาร์)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.1.2 ต้นไม้หรือพุ่มไม้ทรงยาว (ต้นพ็อปลาร์) 29/09/2562