ข้อมูลต้นปาล์ม ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นไม้อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.1.12 ต้นปาล์ม ต้นมะพร้าว ต้นตาล และต้นไม้อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 29/09/2562