ข้อมูลต้นไม้หรือพุ่มไม้ทรงสามเหลี่ยม ทรงโคน (ที่ด้านบนแหลม) หรือทรง "เปลวเทียน"


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 5.1.1 ต้นไม้หรือพุ่มไม้ทรงสามเหลี่ยม ทรงโคน (ที่ด้านบนแหลม) หรือทรง "เปลวเทียน" 29/09/2562