ข้อมูลหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.5.4 หุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ 29/09/2562