ข้อมูลหน้ากากหรือศรีษะที่เกิดขึ้นตามจินตนาการหรือที่ไม่สามารถอธิบายได้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.5.21 หน้ากากหรือศรีษะที่เกิดขึ้นตามจินตนาการหรือที่ไม่สามารถอธิบายได้ 29/09/2562