ข้อมูลหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.5.14 หุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ 29/09/2562