ข้อมูลพืช สิ่งของหรือรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงในลักษณะมนุษย์หรือสัตว์ หน้ากากหน้ากากหรือศรีษะที่เกิดขึ้นตามจินตนาการหรือไม่สามารถอธิบาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.5 พืช สิ่งของหรือรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงในลักษณะมนุษย์หรือสัตว์ หน้ากากหน้ากากหรือศรีษะที่เกิดขึ้นตามจินตนาการหรือไม่สามารถอธิบาย 29/09/2562