ข้อมูลกลุ่มของสัตว์วิเศษที่จำแนกอยู่ในหมู่ต่าง ๆ กันของหมวด 4.3


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.3.25 กลุ่มของสัตว์วิเศษที่จำแนกอยู่ในหมู่ต่าง ๆ กันของหมวด 4.3 29/09/2562