ข้อมูลไทรทัน (TITAN สัตว์ในเทพนิยายกรีก ยักษ์มีรูปร่างใหญ่โต)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.2.8 ไทรทัน (TITAN สัตว์ในเทพนิยายกรีก ยักษ์มีรูปร่างใหญ่โต) 29/09/2562