ข้อมูลกลุ่มของสิ่งที่มีชีวิตที่จำแนกอยู่ในหมู่ต่าง ๆ กันของหมวด 4.2


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.2.25 กลุ่มของสิ่งที่มีชีวิตที่จำแนกอยู่ในหมู่ต่าง ๆ กันของหมวด 4.2 29/09/2562