ข้อมูลเซนทอร์ (คนครึ่งม้า)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.2.1 เซนทอร์ (คนครึ่งม้า) 29/09/2562