ข้อมูลหัวของปีศาจหรือบุคคลที่มีเขา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.1.5 หัวของปีศาจหรือบุคคลที่มีเขา 29/09/2562