ข้อมูลปีศาจหรือบุคคลที่มีเขา ที่มีหรือไม่มีปีก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.1.4 ปีศาจหรือบุคคลที่มีเขา ที่มีหรือไม่มีปีก 29/09/2562