ข้อมูลบุคคลที่มีปีกอื่น ๆ (ยกเว้น 4.1.4)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.1.3 บุคคลที่มีปีกอื่น ๆ (ยกเว้น 4.1.4) 29/09/2562