ข้อมูลศรีษะมนุษย์ที่มีปีก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.1.1 ศรีษะมนุษย์ที่มีปีก 29/09/2562