ข้อมูลบุคคลที่มีปีกหรือมีเขา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4.1 บุคคลที่มีปีกหรือมีเขา 29/09/2562