ข้อมูลสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ เหลือเชื่อ ที่เกิดขึ้นตามจินตนาการ หรือที่ไม่สามารถ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 4 สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ เหลือเชื่อ ที่เกิดขึ้นตามจินตนาการ หรือที่ไม่สามารถ 29/09/2562