ข้อมูลสัตว์ในหมวด 3.9 ในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.9.24 สัตว์ในหมวด 3.9 ในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ 29/09/2562