ข้อมูลที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่มีสัตว์ในหมวด 3.9 อยู่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.9.22 ที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่มีสัตว์ในหมวด 3.9 อยู่ 29/09/2562