ข้อมูลกลุ่มของสัตว์น้ำในหมวด 3.9 ประเภทต่าง ๆ กัน (ยกเว้น A 3.9.11)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.9.21 กลุ่มของสัตว์น้ำในหมวด 3.9 ประเภทต่าง ๆ กัน (ยกเว้น A 3.9.11) 29/09/2562