ข้อมูลโครงกระดูก กระโหลกของสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.6.5 โครงกระดูก กระโหลกของสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิง 29/09/2562