ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.6.1 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทลิง 29/09/2562