ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โครงกระดูก กะโหลกของสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.6 ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โครงกระดูก กะโหลกของสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วย 29/09/2562