ข้อมูลสัตว์ในประเภท 5 ในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.5.24 สัตว์ในประเภท 5 ในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ 29/09/2562