ข้อมูลกวาง กวางเอลก์ กวางเรนเดียร์ ลูกกวาง กวางแอนทีโลป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.4.7 กวาง กวางเอลก์ กวางเรนเดียร์ ลูกกวาง กวางแอนทีโลป 29/09/2562