ข้อมูลหัวของกวาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.4.14 หัวของกวาง 29/09/2562