ข้อมูลสัตว์ในประเภท 3 ที่มีขาหน้าวางอยู่บนตราประจำตระกูลหรือสิ่งของอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.3.20 สัตว์ในประเภท 3 ที่มีขาหน้าวางอยู่บนตราประจำตระกูลหรือสิ่งของอื่น ๆ 29/09/2562