ข้อมูลสัตว์ในประเภท 3 กระโดด/วิ่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.3.19 สัตว์ในประเภท 3 กระโดด/วิ่ง 29/09/2562