ข้อมูลยีราฟ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.2.9 ยีราฟ 29/09/2562