ข้อมูลเป็นสัตว์ในประเภท 2 หันหน้าเข้าหากัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.2.21 เป็นสัตว์ในประเภท 2 หันหน้าเข้าหากัน 29/09/2562