ข้อมูลเป็นสัตว์ในประเภท 2 ที่มีขาหน้าวางอยู่บนตราประจำตระกูล หรือสิ่งของอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.2.20 เป็นสัตว์ในประเภท 2 ที่มีขาหน้าวางอยู่บนตราประจำตระกูล หรือสิ่งของอื่น ๆ 29/09/2562