ข้อมูลเป็นสัตว์ในประเภท 2 นอน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.2.17 เป็นสัตว์ในประเภท 2 นอน 29/09/2562