ข้อมูลเหา และเพลี้ย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.13.17 เหา และเพลี้ย 29/09/2562