ข้อมูลที่เลี้ยงสัตว์ที่มีสัตว์ในหมวด 3.11 อยู่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.11.22 ที่เลี้ยงสัตว์ที่มีสัตว์ในหมวด 3.11 อยู่ 29/09/2562