ข้อมูลสัตว์ในประเภท 1 หันหน้าเข้าหากัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.1.23 สัตว์ในประเภท 1 หันหน้าเข้าหากัน 29/09/2562