ข้อมูลสัตว์ในประเภท 1 ที่มีขาหน้าวางอยู่บนตราประจำตระกูลหรือสิ่งของอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 3.1.22 สัตว์ในประเภท 1 ที่มีขาหน้าวางอยู่บนตราประจำตระกูลหรือสิ่งของอื่น ๆ 29/09/2562